Varför sover vi dåligt?

Trots att vi spenderar närmare en tredjedel av våra liv sovande, är det förvånansvärt många som rapporterar om dålig sömn. Du är knappast ensam om du vrider och vänder på dig, kollar klockan och gruvar dig för morgondagen. Varför sover vi så dåligt när sömn är så fundamental för vår hälsa och välfärd? Svaret är komplicerat, men vi ska här försöka kartlägga några av de mest frekventa faktorerna.

Stress är sömnens stora fiende

Ett av de största hindren för god sömn är stress. När vi är stressade frigörs hormoner som adrenalin och kortisol, vilka gör oss alerta och redo för ”flykt eller kamp”. Detta är givetvis direkt kontraproduktivt om målet är att somna. Dessutom:

  • Stress kan störa sömncykler, vilket resulterar i ytligare sömn.
  • Stress kan leda till att du vaknar upp mitt i natten och har svårt att somna om.

Skärmtid och blått ljus

Modernt liv har fört med sig en konstant exponering för skärmar, från smartphones och datorer till TV-apparater. Problematiken med detta är tvåfaldig:

  • Blått ljus från skärmar kan hämma produktionen av sömnhormonet melatonin.
  • Innehållet vi konsumerar kan vara stimulerande eller stressande, vilket gör det svårare att varva ner.

Dåliga sömnvanor

Sömnen gynnas av regelbundenhet. Tyvärr har många av oss oregelbundna sovrutiner som stjälper mer än de hjälper:

  • Ojämn sömntid: Att gå och lägga sig och stiga upp vid olika tider varje dag stör den inre klockan.
  • Långa sovmorgnar på helgerna kan förskjuta din dygnsrytm och göra det svårare att somna på söndagskvällen.

Matvanor, alkohol och koffein

Det du äter och dricker har en oväntat stor inverkan på din sömn:

  • Koffein är en uppenbar faktor som kan göra det svårt att somna.
  • Alkohol kan förvisso göra dig sömnig, men det försämrar sömnkvaliteten.
  • Tung, fettrik mat sent på kvällen kan leda till obehag och sömnstörningar.

Dålig sömn – många potentiella orsaker

Dålig sömn är sällan resultatet av en enda faktor. Det är snarare en sammansättning av flera olika element, från stress och skärmvanor till oregelbundna sovrutiner och olämpliga livsstilsval. Genom att identifiera och adressera dessa faktorer kan vi ta ett steg närmare den goda, återhämtande sömn vi alla strävar efter. Nästa gång du finner dig själv stirra upp i taket, överväg vilka av dessa faktorer som påverkar dig, och hur du kan vidta åtgärder för att råda bot på situationen.