Snarkning

Snarkning, det högljudda oljudet som sprider sig genom sovrummet och bryter nattens tystnad, är mer än bara en olägenhet. För vissa kan det vara ett tecken på allvarligare medicinska tillstånd, och det kan definitivt vara en källa till sömnlösa nätter – både för den som snarkar och för dem som delar säng med dem. Men vad är det som egentligen orsakar detta fenomen, och finns det sätt att minska eller eliminera snarkningar?

Så uppstår snarkning

Snarkning är resultatet av ett flödeshinder i de övre luftvägarna. När vi sover, blir musklerna i halsen mer avslappnade, vilket kan leda till en förträngning av luftvägen. Detta får det omgivande vävnaden att vibrera, och det är denna vibration som orsakar snarkningens karaktäristiska ljud.

 • Tunga och gom
  För vissa människor kan tungan falla tillbaka i halsen och blockera luftvägen.
 • Övervikt
  Fettansamlingar kring halsen kan öka trycket på luftvägarna och bidra till snarkning.
 • Ålder
  Som en naturlig del av åldrandet blir muskeltonusen i halsen sämre.

Snarkning och sömnapné

Snarkning kan också vara en markör för mer komplexa sömnstörningar, som sömnapné. Därför är det viktigt att inte avfärda snarkning som enbart en mindre olägenhet:

 • En läkare eller sömnspecialist kan utvärdera ditt tillstånd och rekommendera tester.
 • Polysomnografi är en standardmetod för att diagnostisera sömnapné och andra sömnrelaterade problem.

Åtgärder för att minska snarkning

Livsstilsförändringar

 • Viktkontroll
  En minskning av kroppsvikten kan lindra snarkningar.
 • Alkohol och sedativa
  Begränsa användningen av alkohol och lugnande medel, särskilt innan läggdags.

Medicinska ingrepp

 • CPAP-maskin
  För personer med sömnapné kan denna maskin vara en lösning.
 • Kirurgiska åtgärder
  Vissa snarkningar kan minskas genom kirurgiska ingrepp, även om detta vanligtvis ses som en sista utväg.

Receptfria produkter

 • Nässpray och nässtrips
  Dessa produkter kan du köpa på ett vanligt apotek och de kan vara till hjälp för vissa, men de löser inte nödvändigtvis problemets rot.

Ta snarkning på allvar

Snarkning är mer än bara ett mindre irritationsmoment i sovrummet. Det kan vara symptomatiskt för djupare sömn- eller hälsoproblem. Om du eller din partner snarkar regelbundet, bör det utredas medicinskt för att utesluta allvarligare tillstånd som sömnapné. Dessutom kan en effektiv behandling av snarkning inte bara förbättra din sömnkvalitet, utan också din livskvalitet i stort – och det är något som verkligen är värt att sträva efter.