Rökning och graviditet

Rökning och graviditet är en farlig kombination, inte bara för den rökande kvinnan utan också för det ofödda barnet. Den medicinska forskningen är entydig: tobaksrök exponerar både mor och foster för flera hälsofaror. Ändå finns det kvinnor som fortsätter att röka under graviditeten, ofta på grund av brist på information eller stöd för att sluta.

De dramatiska riskerna

När du röker under graviditeten, är det inte bara du som andas in tobaksröken – ditt barn gör det också. Detta kan leda till en mängd medicinska komplikationer och risker, inklusive:

 • Försämrad fostertillväxt
  Nikotin och andra skadliga ämnen kan hämma fostrets tillväxt, vilket resulterar i låg födelsevikt.
 • För tidig födsel
  Risken för att föda för tidigt ökar, vilket leder till alla de komplikationer och risker som detta innebär.
 • Respiratoriska problem
  Barn till rökande mödrar har en högre risk för att utveckla astma och andra andningsproblem.
 • Plötslig spädbarnsdöd (SIDS)
  Forskning visar en klar koppling mellan moders rökning och ökad risk för SIDS.

Varför kvinnor fortsätter röka

Trots de uppenbara riskerna fortsätter vissa kvinnor att röka under graviditeten. Varför? Här är några vanliga orsaker:

 • Brist på information
  Alla vet inte hur farligt det är att röka under graviditeten.
 • Stress
  Många rökare ser cigaretter som ett sätt att hantera stress, vilket kan vara särskilt påtagligt under en graviditet.
 • Beroende
  Nikotin är extremt beroendeframkallande, och fysiska och psykologiska symtom gör det svårt att sluta.

Hjälmedel för att sluta röka

Att sluta röka är aldrig lätt, men det är särskilt utmanande när du är gravid. Det kräver en mångsidig strategi som inkluderar:

 • Läkarstöd
  Diskutera med din vårdgivare om de mest lämpliga sätten att sluta röka under din specifika situation.
 • Nikotinhjälpmedel
  Det finns nikotinhjälpmedel som kan underlätta, men dessa bör användas under medicinsk övervakning.
 • Stödgrupper och terapi
  Många kvinnor finner det hjälpsamt att delta i stödgrupper eller genomgå beteendeterapi.
 • Informationsinsatser
  Kunskap är makt. Ju mer du vet om riskerna, desto lättare är det att motivera dig själv att sluta.

Viktiga överväganden för gravida kvinnor

För gravida kvinnor finns det extra hänsyn att ta:

 • Gravida kvinnor bör inte använda vissa typer av nikotinersättning utan att först rådgöra med en läkare.
 • Rökning under graviditeten kan också påverka amning, så det är viktigt att fortsätta med rökstoppet även efter födseln.

För barnets skull

Om du är gravid och röker, är det bästa du kan göra för dig själv och ditt barn att sluta så snart som möjligt. Det är aldrig för sent att göra en positiv förändring, och det finns resurser och stöd tillgängliga för att hjälpa dig på vägen till ett rökfritt liv. För din egen hälsa och för ditt ofödda barns framtid, sluta röka. Det är en ovärderlig gåva som du kan ge till både dig själv och ditt barn.