Sluta röka!

Rökning är inte bara en vana; det är en kamp mellan två fronter: viljan att röka och viljan att sluta. Det handlar inte enbart om dig själv, utan också om de som omger dig. Denna sektion på Hälsolinjen syftar till att erbjuda dig verktyg, kunskap och insikter för att ta dig an denna utmaning. Vi börjar med att förstå varför det är så viktigt att sluta röka, för att sedan fördjupa oss i hur du kan göra det, vilka hjälpmedel som finns och vilka utmaningar du kan stöta på längs vägen.

Varför är detta ämne relevant?

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) är rökning den främsta orsaken till förebyggbara dödsfall globalt. Rökning påverkar nästan varje organ i din kropp och minskar din livslängd. Så frågan är inte ”varför sluta röka?” utan snarare ”varför fortsätter vi röka?”. Det kan vara svårt att bryta en så inarbetad vana, men med rätt information och verktyg kan du ta kontroll över ditt liv.

Flerdimensionell påverkan

Att sluta röka är inte bara bra för din fysiska hälsa, utan det har även flera andra positiva effekter:

 • Ekonomiskt
  Rökning är en dyr vana. Pengarna du sparar kan användas till något konstruktivt eller sparas för framtida behov.
 • Socialt
  Dina sociala relationer kan förbättras eftersom du inte längre kommer att vara den ”rökande personen” i gruppen eller familjen.
 • Miljömässigt
  Du bidrar till en bättre miljö genom att minska antalet cigaretter som behöver produceras, transporter och förbrännas, vilket i sin tur minskar utsläpp av skadliga ämnen.

Det som komma skall

Denna artikelserie kommer att ta dig genom följande steg:

 1. Varför sluta röka? – En artikel om de medicinska, sociala och ekonomiska skälen att sluta röka.
 2. Hur stå emot nikotinsuget? – Praktiska råd och tekniker för att stå emot suget.
 3. Så slutar du röka – 10 tips – En lista på effektiva råd för att verkligen sluta.
 4. Nikotinhjälpmedel – Vad fungerar och vad bör du undvika?
 5. Rökning och graviditet – Särskilda rekommendationer och risker.
 6. Går man upp i vikt när man slutar röka? – Myter och verklighet kring viktökning och rökning.
 7. Hantera bakslag när du försöker sluta röka – Hur man hanterar de oundvikliga svårigheterna.
 8. Vad händer i kroppen när du slutar röka? – De fysiologiska förändringar som sker när du släpper cigaretterna.
 9. Sluta röka med läkemedlet Zyban – En vetenskaplig granskning av läkemedlets effektivitet och biverkningar.

Att sluta röka är en resa fylld med hinder, men med rätt kunskap och verktyg är det en resa som är möjlig att genomföra. Det kommer inte bara att vara en investering i din egen hälsa, utan också i din framtid och i de människor som du bryr dig om.