Det fantastiska med skratt

Glad tjej som skrattar

Skratt är en av de mest grundläggande mänskliga uttrycksformerna. Det transcenderar kultur, språk och ålder, och tjänar som en social kitt som binder människor samman. Ett skratt kan vara en blinkning av lycka, ett sätt att mildra spänningar eller en indikator på förståelse och gemenskap. Dessutom, vetenskapen visar oss att det också har flera fördelaktiga hälsoeffekter.

Sociala fördelar

 • Samhörighet
  Skratt signalerar en känsla av gemenskap och tillhörighet. Det kan fungera som en olja i de sociala maskinerna, och gör så att vi känner oss mer hemma i en grupp.
 • Kommunikation
  Skratt kan fungera som en slags kortfattad kommunikation, en form av icke-verbal dialog som förmedlar förståelse, godkännande eller till och med oenighet på ett sofistikerat sätt.
 • Romantik
  Inom parrelationer har skratt visat sig vara en indikator på en långsiktig, lycklig relation.

Hälsomässiga fördelar

 • Endorfinutsläpp
  Skratt frigör endorfiner, vilka fungerar som kroppens egna smärtstillande medel och ger en känsla av välbefinnande.
 • Blodcirkulation och hjärt-hälsa
  Skratt får hjärtat att slå snabbare och förbättrar blodcirkulationen, vilket är bra för kardiovaskulär hälsa.
 • Immunsystemet
  Det finns forskning som tyder på att skratt kan stärka immunsystemet, även om mer forskning behövs inom detta område.

Skrattets kulturella och historiska dimensioner

Genom tiderna har skrattets roll varierat i olika kulturer. I vissa kulturer har det varit kopplat till det heliga eller det övernaturliga, medan det i andra har varit ett uttryck för en kollektiv känsla eller en reaktion på det absurda. Oavsett dess ursprung eller roll, förblir skratt en av de mest universella mänskliga upplevelserna.